Pär Ahlbom, Merete Lovlie a založení školy Solvik ve Švédsku

Hnutí intuitivní pedagogiky vzniklo ve Švédsku v Järně před 30 lety z iniciativy Pära Ahlboma (1932) – skladatele, hudebníka, eurytmisty a waldorfského učitele.  V osmdesátých letech spolu s Merete Lovlie založil v Järně ve Švédsku školu Solvik. Skupina kolem Pära Ahlboma se snažila hlouběji pochopit dětský svět, „vzpomenout“ si na to, jak zažívali svět a dospělé kolem sebe ve svém vlastním dětství. Dětský svět se jim přestal jevit jako jakési ideální, čistě positivní období, pochopili, že si děti zažívajé mnohá traumata, která jim způsobují dospělí, aniž by si to sami uvědomovali. Aby člověk byl dobrým učitelem, musí si být těchto věcí vědom, musí se doopravdy dokázat vcítit do duše dítěte.  Zakladatelé školy Solvik ji pokládali za waldorfskou, protože vycházeli z antroposofie a z pedagogických idejí Rudolfa Steinera. Od hlavního proudu waldorfské pedagogiky se však jejich pojetí značně lišilo.

Pär Ahlbom a jeho kolegové ve škole Solvik se snaží dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, kterého není možné zmanipulovat, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něho chce jeho okolí nebo společnost. Na to, aby to děti dokázali, musí mít kolem sebe dospělé, kteří jsou sami takoví. Proto hlavním požadavkem, kladeným na učitele v Solviku, je být sám sebou. A stále znovu o to usilovat. Od takového učitele děti nasávají všechno to, co má ve své duši rád.  Děti se totiž učí nejen ze slov, ale daleko více z činů a vnitřních postojů učitele.

Učební plán je sice rámcově dán, nicméně daleko více než na jiných školách se vychází z pedagogické intuice. To samozřejmě klade velké nároky na učitele. Proto existují školení této intuitivní schopnosti vedené panem Ahlbomem a jeho žáky Marcelem Desaxem, Merete Lövlie a Dieterem Schwartzem, které se několikrát do roka konají v Německu, Švédsku, Finsku a dalších zemích. Školení   sestávají z uměleckých a pohybových cvičení a pedagogicko-psychologických rozhovorů.

Poměrně rozšířený je názor, že intuitivní pedagogika je ve skutečnosti určitá lepší alternativa k waldorfské pedagogice. Ve skutečnosti se nejedná o alternativu, spíše o prohloubení waldorfského impulsu, nebo dokonce návrat k pramenům waldorfské pedagogiky. Intuitivní pedagogika se snaží důsledně prosazovat ideu výchovy k svobodě, která je cílem waldorfské pedagogiky. To, že tento ideál bývá v praxi waldorfského mainstreamu ne vždy důsledně uskutečňován, není způsobeno waldorfskými principy, ale nedokonalostí jednotlivých učitelů. K svobodě může totiž vychovávat jen ten, kdo v sobě dostatečně rozvinul vnitřní svobodu. Školení intuitivní pedagogiky jsou do velké míry zaměřené právě na osvobození se učitele od vlastní vnitřní nesvobody. Samo rozvolnění tradičních forem waldorfské pedagogiky nepřinese nic dobrého, pokud nebudou učitelé usilovně nepracovat na rozvíjení vlastní vnitřní svobody. Mnoho lidí si myslí, že jsou naprosto vnitřně svobodní, že tuto vnitřní svobodu už mají. V drtivé většině případů se bohužel jedná o sebeklam.

Rozvoj intuitivní pedagogiky velmi souvisí s osobností světoznámé švédské autistky Iris Johansonové, můžete si poslechnout audiozáznam jedné z jejich nesčetných přednášek, s překladem do němčiny a slovenštiny.

Z intuitivní pedagogiky se snaží vycházet i na některých německých waldorfských školách – Freie Waldorfschule Elztal u Freiburgu, Kleinmachnow u Berlína. Pravděpodobně nejblíž švédskému originálu je škola Windrater Talschule u Essenu.

O intuitivní pedagogice u nás bylo napsáno několik článků, některé z nich si můžete přečíst v sekci články.

O intuitivní pedagogice byl natočen film Film Autonomie statt Anpassung (Autonomie místo přizpůsobení), který je v našem institutu možné získat i v české a slovenské verzi.

Pokud vás zajímá, kdo je to Pär Ahlbom a jak může vypadat jeho škola Solvik ve Švédsku, shlédněte film o intuitivní pedagogice. Věříme, že vás nadchne závan volnosti a svobody, tak jako nás. Co chceme po dětech – autonomii nebo adaptaci?

Název filmu v českém překladu: Autonomie místo přizpůsobení
Autoři: John Geiter a Uwe Hanke (Německo)
Délka filmu: 75 min.
Film o jedinečné škole SOLVIK ve Švédsku a intuitivní pedagogice.
Film je s českými titulky.
Je možné si jej objednat v původním německém znění na www.schoenemetzer.de

Verze s českými titulky je k dostání na waldorfském lyceu.

Ukázku filmu si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu,pro spuštění prosím zkopírujte a vložte do vyhledávače:

www.youtube.com/watch?v=vcPNVXSWBzE&feature=related

V současné době probíhá v Německu tříleté vzdělávání intuitivní pedagogiky. Lektory jsou Pär Ahlbom, Merete Lovlie, Thomas Pedroli a Dieter Schwartz. Uvažuje se o podobném vzdělávání v Čechách.

Jednotliví výše zmnínění lektoři, stejně tak jako další lektoři intuitivní pedagogiky Iris Johansson a Marcel Desax  kromě toho příležitostně pořádají semináře na různých místech v Evropě a Jižní Americe.

 

Kontaktujte nás